Đại hội Chi bộ Cục Công tác phía Nam nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 30/10/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ Cục Công tác phía Nam đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020 nhằm tổng kết đánh giá những kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017 – 2020 và bầu ra cấp ủy mới.

Toàn cảnh đại hội.

Chi bộ Cục Công tác phía Nam với 28 đảng viên,gồm 6 đơn vị cùng sinh hoạt ghép đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đó là: Cục Công tác phía Nam, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Viện ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Cục Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ và Chi nhánh Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP. Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, các đảng viên thuộc các đơn vị trong Chi bộ đã nỗ lực phấn đầu hoàn thành công tác chuyên môn. Cụ thể:

Cục Công tác phía Nam: đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN tại các tỉnh phía Nam; Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong ngành; Tham gia xây dựng chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, và với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế; thay mặt Bộ tham dự các cuộc họp, hội thảo do các Bộ ngành, địa phương, viện trường,…tổ chức. Phục vụ đảm bảo điều kiện hậu cần cho trên 150 chuyến công tác của lãnh đạo Bộ và trên 1.000 lượt cán bộ thuộc các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ,… vào các tỉnh thành phía Nam công tác.

Văn phòng Đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ (SHTT) tại TP. Hồ Chí Minh: đã đưa hoạt động quản lý SHTT phát triển mạnh và đạt kết quả cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ; Công tác xác lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, đơn vị KH&CN và địa phương ngày càng đi vào chiều sâu;  Phối hợp với các địa phương, viện, trường và doanh nghiệp khu vực phía Nam triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020;  Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luậtvề SHTT.

Văn phòng đại diện Cục Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh: Phối hợp tổ chức 12 hội thảo nhằm giới thiệu 65 công nghệ cho 400 lượt doanh nghiệp; triển khai hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ. Xây dựng Điểm kết nối cung cầu công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minhtrong nhiệm kỳ được giao thực hiện 07 đề tài cấp bộ, 05 dự án sản xuất thử nghiệm, 05 đề tài cấp cơ sở và 01 nhiệm vụ cấp bộ chuẩn hóa phòng thí nghiệm. Nhìn chung các đề tài đang được triển khai đúng tiến độ, những đề tài đã nghiệm thu đều đạt và có tính ứng dụng cao. Đã triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất với doanh số trên 5 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học – kỹ thuật: Đơn vị luôn đạt doanh thu trong hoạt động xuất bản sách khoa học kỹ thuật; kết hợp với các nhà khoa học có trình độ cao ở các Viện, Trường đại học để biên soạn sách KH&KT, giáo trình,… phục vụ có hiệu quả cho người đọc cũng như khai thác, phát huy được chất xám của đội ngũ cán bộ khoa học phía Nam.

Chi nhánh Công ty Sở hữu công nghiệp Investip: Với ngành nghề dịch vụ về SHTT, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền, xây dựng thương hiệu – xây dựng và tư vấn chiến lược thương hiệu; tư vấn đầu tư – quản trị, phổ biến kiến thức về SHTT. Đơn vị luôn có được lượng khách hàng ổn định, doanh thu đạt và tăng đều trong các năm vừa qua.

Cấp ủy chi bộ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần vào sự thành công của Chi bộ nhiệm kỳ qua. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do Đảng bộcác cơ quan Bộ KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức và thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Đảng; thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên; 100% đảng viên được phân loại, đánh giá theo quy định, xác định những yếu kém hạn chế cần khắc phục nhằm đề ra phương hướng hoạt động của từng cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể: Lãnh đạo thành lập Chi đoàn Thanh niên Cục Công tác phía Nam với 16 đoàn viên, hiện đã đi vào sinh hoạt nề nếp. Công đoàn viên được quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần,thực hiện quy chế dân chủ.

Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ theo Nghị định 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ, các đơn vị đang xây dựng lại điều lệ tổ chức, hoạt động. Đại hội cũng đã thảo luận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020, trong đó: Cục Công tác phía Nam sẽ tăng cường hơn nữa đến nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để thí điểm triển khai cơ chế, chính sách mới liên quan đến hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực phía Nam. Các đơn vị sự nghiệp trong chi bộ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu triển khai, cung ứng dịch vụ KH&CN.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm traĐảng bộcác cơ quan Bộ KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định: Báo cáo của cấp ủy đã đánh giá được các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, bên cạnhđó cũng nêu rõ một số hạn chế, yếu kémcần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, Cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị phải nổ lực hơn nữa để xây dựng khối đoàn kết nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 5 đồng chí: Phạm Xuân Đà, Lê Minh Khánh, Trương Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hoài Thanh và Huỳnh Văn Tùng; trong đó: đồng chí Phạm Xuân Đà, cục trưởng trúng cử chức danh Bí thư và đồng chí Lê Minh Khánh, Phó cục trưởng trúng cử chức danh Phó bí thư.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.