Giải pháp liên kết KH&CN vùng Đông Nam Bộ

Ngày 13/12/2018, Tại Bình Phước, Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN đã phối hợp với Sở KH&CN Bình Phước tổ chức Hội thảo “Giải pháp liên kết KH&CN vùng Đông Nam Bộ” để triển khai hoạt động liên kết về KH&CN, định hướng cho việc xây dựng Quy chế hoạt động liên kết Vùng và phát động phong trào đổi mới sáng tạo tại vùng Đông Nam Bộ nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cục trưởng Cục Công tác phia Nam Phạm Xuân Đà phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN cho rằng, Vùng Đông Nam Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Trong năm 2018, Cục Công tác phía Nam cũng đã phối hợp với các tỉnh tổ chức các hội thảo, tọa đàm và thỏa thuận thực hiện thí điểm mô hình liên kết về hoạt động KH&CN tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ (ĐNB) trong thời gian qua và hy vọng Hội thảo sẽ cùng nhau trao đổi về các kết quả, những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất các kiến nghị, giúp ngành KH&CN có thêm các thông tin để đưa ra được thêm nhiều giải pháp phát triển.

Toàn cảnh hội thảo

Ông Hà Anh Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Phước cho biết: tỉnh Bình Phước cũng vừa thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử và đang phấn đấu với mục tiêu hàng đầu, lâu dài và quyết tâm cao là xây dựng một Thành phố Đồng Xoài – Thành phố thông minh. Để khu vực Đông Nam Bộ ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng và lợi thể sẵn có, ngành KH&CN cùng với các cấp, ngành và địa phương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với lộ trình và từng bước đi phù hợp nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên kết trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng những thành tựu về KH&CN trong sản xuất và đời sống.

Hiện tại, Sở KH&CN Bình Dương đã đưa vào vận hành phần mềm chia sẻ báo cáo về hoạt động KH&CN định kỳ giữa các đơn vị trong vùng; Chia sẻ các nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn tỉnh/thành phố nhằm tránh trùng lặp các nhiệm vụ KH&CN trong vùng.

Tại hội thảo các đại biểu đã nêu các ý kiến thống nhất trong việc tổ chức liên kết trong xây dựng và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các tổ chức cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp trong vùng với các tổ chức cung cấp dịch vụ cho hoạt động khởi nghiệp, từ đó có sự hỗ trợ kịp thời trong việc triển khai các dự án khởi nghiệp giữa các tỉnh trong vùng; Liên kết chuỗi giá trị của một số sản phẩm chủ lực trong vùng, sản phẩm có lợi thế của tỉnh/thành. Ưu tiên những nhiệm vụ có tính chất liên tỉnh, liên vùng, liên ngành; sát cánh hơn cùng với doanh nghiệp tạo lập liên kết 3 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp), liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, giúp người nông dân được tiếp cận với những công nghệ mới.

Điểm mới tại Hội thảo này, Ban tổ chức cũng đã tuyên dương các nông dân điển hình trong phong trào ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao và có các giải pháp ứng dụng KH&CN vào sản xuất – kinh doanh. Các đại diện điển hình do các địa phương trong vùng ĐNB lựa chọn và giới thiệu.

Tuyên dương các điển hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất của các địa phương trong vùng ĐNB

Kết luận Hội thảo, Ông Phạm Xuân Đà đánh giá cao kết quả làm việc nghiêm túc và chất lượng của Hội thảo và cho biết trong thời gian tới, Cục Công tác phía Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, tham mưu cho Bộ KH&CN hỗ trợ đẩy mạnh các chương trình, thực hiện các  cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động KH&CN, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, triển khai các giải pháp KH&CN liên kết vùng trong thời gian tới, đặt biệt là vấn đề khởi nghiệp ĐMST phục vụ phát triển bền vững, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của từng địa phương cũng như của vùng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN