Chi bộ Cục công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Thực hiện Công văn số 622-CV/ĐUB ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Tổng kết công tác Đảng năm 2018, ngày 20/12/2018, Chi bộ Cục công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành, Phụ trách Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan Bộ KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã về dự đông đủ.

 

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Xuân Đà, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam đã báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2019 của Chi bộ nhà trường. Đồng chí Lê Minh Khánh, Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chi ủy trong năm 2018. Trong năm qua, hoạt động của Chi bộ luôn thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Mặc dù không có chính quyền cùng cấp, lãnh đạo của chi bộ thông qua 03 tổ đảng và các đảng viên, nhưng dưới sự lãnh đạo của chi bộ các đơn vị trực thuộc như: Cục Công tác phía Nam, Chi nhánh Cục Ứng dụng Công nghệ, Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ, Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ, Chi nhánh Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ Thuật, Chi nhánh Công ty Sở hữu công nghiệp – Investip đã hoàn thành xuất sắc những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Chi bộ chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức triển khai sâu rộng việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018: 100% đảng viên trong chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 06 đồng chí đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ được đánh giá chi bộ trong sach vững mạnh. Đặc biệt chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng với kết quả kết nạp mới 01 đảng viên, cho ý kiến làm thủ tục kết nạp 01 đoàn viên thanh niên ưu tú, chuyển chính thức 01 đồng chí, cử đi học lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng 05 quần chúng.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thắn và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, của Đảng ủy cấp trên tập trung vào các nội dung: Đánh giá công tác lãnh đạo của Ban chi ủy, Chi bộ đối với các mặt hoạt động của các đơn vị thuộc Chi bộ trong năm 2018; Tổ chức đánh giá, phân loại Đảng viên theo tổ đảng, chi bộ; tham gia bổ sung phương hướng nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt công tác tác đảng năm 2019.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN