Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch 2019 về việc phối hợp theo dõi triển khai các nhiệm vụ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Ngày 19/4/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, Cục Công tác phía Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp về nội dung: Tìm hiểu tình hình tổ chức phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, áp dụng kỹ thuật tiến bộ mới phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông sản chủ lực (lúa gạo, hoa kiểng, cây ăn trái, cá tra) và bảo vệ môi trường của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đại diện Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo về 17 nhiệm vụ KH&CN theo chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Đồng Tháp, và hiện nay Sở đang triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý chất lượng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch của vùng Đồng Tháp Mười; Xây dựng mô hình canh tác nông nghiệp an toàn sinh học, nông nghiệp định hướng hữu cơ kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm tại Đồng Tháp; Nghiên cứu xây dựng làng thông minh (kết nối thông tin tri thức Việt số hòa, cải thiện môi trường, cảnh báo thiên tai, phát triển sản phẩm đặc thù, gia tang thu nhập,…) phát triển mô hình Hội quán nông dân của tỉnh Đồng Tháp; Hoàn thiện công nghệ sản xuất tinh dầu cám (công suất 5000 lít/24 giờ) và một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bằng công nghệ CO­2  siêu tới hạn; Ứng dụng IoT để phát triển làng nghề hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch sinh thái Sa Đéc-Đồng Tháp.

Qua trao đổi, Cục Công tác phía Nam và Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất báo cáo Lãnh đạo Bộ KH&CN những nội dung sẽ triển khai trong thời gian đến: Đối với việc triển khai các nội dung thuộc Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, hai bên sẽ trao đổi thông tin để đề xuất các tổ chức, cá nhân đủ năng lực xây dựng nội dung nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra, đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét tuyển chọn; Sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến doanh nghiệp KH&CN theo đề nghị của địa phương; Hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao giải pháp công nghệ xử lý nước thải và bùn thải ao nuôi cá Tra giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Xây dựng giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực cù lao, xã nông thôn mới khó khăn về giao thông; Hoàn thiện công nghệ sản xuất tinh dầu cám (công suất 5000lít/24 giờ) và một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn (có sự tham gia của doanh nghiệp)./.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam