Hội thảo về chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Để tiếp tục triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), phổ biến những quy định mới về hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, ngày 05 tháng 7 năm 2019, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo: “Chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục PTTTDN và ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện các Sở KH&CN phía Nam, viện trường và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Trần Xuân Đích giới thiệu về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ và dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Đây đều là những văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019, thay thế các Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN. Những nội dung mới nổi bật của Nghị định 13/2019/NĐ-CP như: bổ sung thẩm quyền công nhận doanh nghiệp KH&CN của Cục PTTTDN nhằm hỗ trợ cho các Sở KH&CN trong việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; đơn giản hóa điều kiện và hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đảm bảo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cũng được bổ sung và quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Ngoài việc giới thiệu các quy định mới của Nghị định 13/2019/NĐ-CP, tại Hội thảo, đại diện Cục PTTTDN cũng giới thiệu về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về thực trạng phát triển doanh nghiệp KH&CN tại các địa phương, như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, Bình Thuận, Long An,… thực trạng tiếp cận các chính sách ưu đãi của một số doanh nghiệp KH&CN (về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc đăng ký lưu hành đối với sản phẩm KH&CN mới,..), thực trạng phát triển hoạt động ươm tạo của một số tổ chức ươm tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đưa ra rất nhiều ý kiến về những vấn đề chưa rõ trong việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và đề xuất các kiến nghị để thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Nghị định trong thời gian tới; góp ý kiến cho dự thảo thông tư quy định về việc thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo hướng làm rõ các nội dung ưu đãi, hỗ trợ để gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi văn bản được ban hành.