PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT GIỮA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM (ASA) VÀ CỤC THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ SEOUL HÀN QUỐC (SBA)

Thúc đẩy phát triển tiềm lực công nghệ cho khu vực doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Nam thông qua Chương trình hợp tác giữa Cục công tác phía Nam và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Seoul Hàn Quốc (Seoul Startup HUB-SSH) được bắt đầu từ năm 2019, năm 2020 Cục công tác phía Nam đã chủ động đề xuất mở rộng chương trình theo hướng chiều sâu và mở rộng đối tượng quan tâm thêm khu vực doanh nghiệp SME. Hiện thực hóa việc này, sau nhiều thời gian trao đổi, đánh giá lại quá trình hợp tác năm 2019, Cục công tác phía Nam và Cục thương mại thành phố Seould (Seoul Business Agency – SBA) là cơ quan chủ quản của SSH thống nhất mở rộng chương trình.

Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trao đổi thông tin công nghệ trong buổi làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung do ASA-MOST tổ chức vào tháng 8 năm 2019.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang có những diễn biến phức tạp, kế hoạch tổ chức cuộc họp chung liên tục phải tạm hoãn, mặc dù vậy hai bên thống nhất cần thiết phải tổ chức phiên họp lần thứ nhất giữa ASA và SBA để khởi động giai đoạn 2 của Chương trình trong năm 2020. Chiều ngày 17/4/2020 hai bên đã tổ chức phiên họp lần một bằng hình thức trực tuyến đa điểm giữa các đầu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Seoul. Tại phiên họp, đại diện SBA ông Lee Tae Hoon Giám đốc bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp cho biết trong năm 2019, hai bên đã bước đầu đã ghi nhận những kết quả hợp tác thành công, các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã hợp tác thành lập được 9 pháp nhân và 2 công ly liên doanh trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, bảo hiểm, thực phẩm… Với sự hỗ trợ của ASA (MOST), SSH đã đạt được mục đích xúc tiến hợp tác với cơ quan chính phủ tại Việt Nam, mở rộng tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các starup Hàn Quốc gia nhập vào thị trường Việt Nam.

Hai bên trao đổi về kế hoạch trong năm 2020 về các gói hỗ trợ, các hoạt động tìm kiếm các công ty khởi nghiệp có nhiều ưu điểm để nhận chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc, hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, thu hút đầu tư… thúc đẩy thành lập pháp nhân liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc. Hai bên cũng thảo luận về các phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp: không gian làm việc chung, phòng họp, hỗ trợ truyền thông tại cả hai thành phố Hồ Chí Minh và Seoul.

Để thuận lợi cho các hoạt động của Chương trình tăng hiệu quả, tăng tính thường xuyên liên tục và đặc biệt mở rộng dễ dàng các lĩnh vực tiếp cận, đối tượng tiếp cận Cục công tác phía Nam đã chủ động đề xuất xây dựng một Platform (nền tảng) trên Internet hỗ trợ các hoạt động trực tuyến như kết nối trực tuyến (e-matching), trao đổi trực tuyến (e-meeting, gian hàng công nghệ trực tuyến (e-showroom), đào tạo trực tuyến (e-training)… Hai bên thống nhất cao về vấn đề này, đặc biệt bối cảnh đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy các bên phải khẩn trương tiếp cận và triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Kết luận phiên họp hai bên thống nhất mở rộng Chương trình 2019 sang giai đoạn mới mở rộng đối tượng không chỉ start-up mà cả doanh nghiệp SME. Xây dựng công cụ hỗ trợ hoạt động chương trình (xây dựng Platform, dự kiến khai trương vào tháng 5/2020); Hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các không gian làm việc chung trong thời gian các doanh nghiệp khảo sát thực tế, với doanh nghiệp VN sẽ nhận hỗ trợ miễn phía không gian làm việc tối đa 1 tháng tại SSH Hàn Quốc, ngược lại với doanh nghiệp HQ khi đến VN Cục sẽ tổ chức bố trí tạo điều kiện có không gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá chung về phiên họp trực tuyến, ông Lee Tae Hoon trưởng nhóm tại SBA khẳng định kết quả vượt dự kiến của ông trước phiên họp. Về phía ASA ông Nguyễn Mạnh Cường trưởng nhóm khẳng định ngoài các nỗ lực hướng tới đạt mục tiêu chung năm 2020, việc sớm có được Platform làm công cụ mạnh hỗ trợ hoạt động là một thắng lợi. Hai bên cùng cam kết phấn đấu nỗ lực hướng tới những thành công mới của Chương trình.

-Phòng Hợp tác và Phát triển tiềm lực KH&CN - Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN