Tuyên truyền thông điệp 5k và phòng chống dịch covid-19 đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Vào ngày 13/5/2021 tại Cục Công tác phía Nam-Bộ KH&CN (CTPN). Chi đoàn thanh niên Cục CTPN đã có buổi hoạt động thiết thực về việc phòng, chống Covid-19 cùng với thông điệp 5K đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đứng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chi đoàn thanh niên Cục Công tác phía Nam-Bộ KH&CN cùng toàn thể cán bộ, công chức đã tuân thủ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ KH&CN về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và quyết tâm chung tay, góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bằng những hành động:

- Tuyên truyền và dán thông điệp "5k" đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nội dung : Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

- Thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc. Nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Mỗi cá nhân, mỗi thanh niên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Hình ảnh hoạt động: