Cục Công tác phía Nam làm việc với Hội hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 15/5, Đoàn công tác Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tham quan và làm việc với Hội hàng Việt Nam chất lượng cao. Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam đã chia sẻ các vấn đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao tiềm lực công nghệ cho Doanh nghiệp trong giai đoạn cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Bên cạnh đó Ông cũng thông tin về các chương trình KH&CN Quốc gia mà doanh nghiệp có thể tham gia phục vụ sản suất kinh doanh, thúc đẩy KH&CN phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Qua trao đổi và thảo luận, Cục Công tác phía Nam cũng đề xuất một số giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Hội như: Hướng dẫn Doanh nghiệp đăng ký các nhiệm vụ KH&CN thông qua các chương trình KH&CN Quốc gia nhằm giải quyết bài toán ứng dụng, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; Triển khai đăng ký và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp,...

 

Phòng Hợp tác và phát triển tiềm lực KH&CN