Cục Công tác phía Nam: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 27/12, Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam đã tóm tắt các hoạt động nổi bật trong năm 2023 của Cục, đồng chí cho biết, năm 2023, việc chuyển dịch nguồn nhân lực tiếp tục tạo áp lực lên toàn bộ tập thể cán bộ của Cục, các hoạt động của Cục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc kết nối, liên kết vùng, đào tạo, dịch vụ,... Tuy nhiên, nhờ sự gắn kết, nỗ lực của toàn thể CB,CC,CV và người lao động, Cục vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoạt động hợp tác quốc tế, phát triển tiềm lực, đổi mới sáng tạo, kết nối cung – cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác trong và ngoài nước ngày càng gắn kết chặt chẽ. 

Một số hoạt động tiêu biểu như: Kết nối với công ty StarGlobal3D để hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long thực hiện công trình số hóa Khu tưởng niệm Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của GSVS Trần Đại Nghĩa, phối hợp với trường Đại học Kinh tế- Tài chính Tp.HCM (UEF) tổ chức hội thảo Khoa học quốc tế “Hội thảo quốc tế về các vấn đề khoa học, kinh tế và xã hội với chủ đề “Digital Transformation, cooperation and global integration in the new normal” và Hội thảo khoa học Quốc gia về giáo dục đại học trong bối cảnh quốc tế hóa (Higher Education In The Globalized Context - HEGC) Hỗ trợ cuộc thi InnoWorks được Advantech Việt Nam phối hợp tổ chức tại 3 trường ĐH công nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh gồm: Trường ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Việt - Đức, hỗ trợ các địa phương trong vùng phân công triển khai các hoạt động chuyên ngành (hội nghị, hội thảo, ngày hội đổi mới sáng tạo). Tham gia cùng các đơn vị của Bộ KH&CN, Sở KH&CN TP.Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2023 (TECHFEST-WHISE 2023), Phối hợp với Trường Đại học An Giang – ĐHQG Tp.HCM tổ chức Hội thảo “Rào cản ảnh hưởng đến hoạt động chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ nước ngoài”. Làm việc với một số Sở KH&CN và các đơn vị trong vùng về phối hợp triển khai các chương trình hoạt động KH&CN năm 2023. Góp ý Đề án “Kết nối các Sàn Giao dịch công nghệ Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh với các Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao tiến bộ KH-KT ở các địa phương trong vùng Đông Nam bộ” (thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Năm 2024, Cục sẽ kiện toàn công tác tổ chức, tổng hợp, tham mưu thông qua việc nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức KH&CN, thúc đẩy hoạt động KH&CN phát triển. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động các chương trình KH&CN phía Nam phục vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường tiếp xúc và mở rộng các mối quan hệ với viện, trường, doanh nghiệp khu vực phía Nam và các đối tác nước ngoài. Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được Lãnh đạo Bộ giao, góp phần cùng Bộ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.