Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Công tác phía Nam năm 2023.

Thực hiện Luật số 10/2022/QH15 của Quốc hội: Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 20/03/2024, Cục Công tác phía Nam (Cục CTPN) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; thảo luận các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC&NLĐ) trong việc quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị.

Đến dự hội nghị có đ/c Hà Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN và đ/c Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ KH&CN.

Hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023. CBCCVC&NLĐ Cục CTPN đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao: hậu cần phục vụ đảm bảo cho hơn 150 đoàn khách là lãnh đạo Bộ, CBCC các vụ chức năng, Văn phòng Bộ vào công tác tại các tỉnh thành phía Nam. Tham gia góp ý đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ yêu cầu. Nắm bắt tình hoạt động KH&CN các địa phương phía Nam báo cáo kịp thời và đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý ngành, lĩnh vực. Hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ khác, 01 thường xuyên và 04 nhiệm vụ cấp cơ sở. Công tác quản lý, khai thác Tòa nhà Trung tâm Thông tin KH&CN phía Nam được đảm bảo; hoạt động Hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc. Năm 2024 Cục CTPN sẽ tập trung thực hiện đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị theo yêu cầu. Tập trung vào nhiệm vụ hậu cần, phục vụ đảm bảo; dịch vụ KH&CN; quản lý, vận hành và khai thác Tòa nhà Trung tâm Thông tin KH&CN phía Nam hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo công khai tài chính; báo cáo công tác thực hiện dân chủ cơ sở; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo kết quả công tác thi đua – khen thưởng năm 2023.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất với các nội dung đã trình bày tại Hội nghị, phát động phong trào thi đua năm 2024 và thông qua Nghị quyết hội nghị.

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn Bộ ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của Cục trong năm vừa qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Cục nên có những hoạt động thiết thực Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024: Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ và Công đoàn Bộ KH&CN, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phát động…

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023, tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ đã trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho tập thể Cục Công tác phía Nam và cá nhân; giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ cho tập thể và cá nhân của Cục.