Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với 2 đơn vị mới thuộc Văn phòng Bộ tại phía Nam.

Ngày 01/04/2024, tại trụ sở Văn phòng phía Nam, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên BCHTW, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đ/c Phạm Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ; đc Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; đ/c Nguyễn Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đ/c Nguyễn Thái Hùng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Bộ KH&CN tại Tp. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với toàn thể cán bộ, công chức viên chức nhân viên 2 đơn vị mới (cơ cấu tổ chức lại từ Cục Công tác phía Nam) là Văn phòng phía Nam và Trung tâm phát triển dịch vụ và khai thác hạ tầng Khoa học và công nghệ thuộc Văn phòng Bộ.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng chỉ đạo buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng đã ghi nhận nỗ lực và cống hiến của Cục Công tác phía Nam trong thời gian qua, đồng thời biểu dương tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Ban lãnh đạo Cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao thời gian qua.

Với vai trò mới, 02 đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao năng lực tập thể đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị trong Bộ thời gian tới. Cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng được giao trong giai đoạn mới, cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý ngành tại các địa phương trong vùng, nắm bắt các vấn đề mới, phát sinh để cùng tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ xây dựng các mô hình, chương trình phát triển phù hợp. Tập trung phát triển dịch vụ và khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ theo chức năng mới, tạo bước đột phá trong đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Triển khai, thí điểm các văn bản mới của ngành, thể hiện rõ nét hơn vai trò quản lý nhà nước của Bộ tại phía Nam.

Tại buổi làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã công bố các Quyết định liên quan đến công tác nhân sự của hai đơn vị.

Bộ trưởng Huỳnh Thành đạt trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ cho đ/c Nguyễn Mạnh Cường

đ/c Nguyễn Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng Bộ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển dịch vụ và khai thác hạ tầng KH&CN cho đ/c Huỳnh Văn Tùng.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng Bộ hứa sẽ tập trung, nỗ lực và xây dựng một tập thể đoàn kết, tạo sức mạnh tập thể để triển khai thành công các nhiệm vụ được Bộ trưởng chỉ đạo./.