Đại hội Đảng bộ các cơ quan Bộ KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh Lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 660-HD/ĐUB ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đại hộ ...

Lễ công bố Chip ADC 24-Bit ứng dụng trong đo lường

Vào ngày 17-6, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết  kế vi mạch (ICDREC) thuộc ĐH quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buỗi lễ giới thiệu “Chip ADC 24-bit ứng dụng trong đo lường”. Đây là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm chip né ...

Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn Cục Công tác phía Nam

Ngày 02/6/2015, Công đoàn cơ sở Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kết nạp Công đoàn viên, tại buổi lễ Ban chấp hành Công đoàn đã kết nạp được 06 đoàn viên công đoàn mới; đây là buổi lễ kết nạp lần thứ nhất được Công đoàn Cục Công tác phía Nam tổ chức. ...

Tọa đàm: Cơ hội phát triển thị trường khoa học và công nghệ khu vực phía Nam

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 18/5, vào ngày 13/5/2015, Viện Ứng dụng công nghệ (NACENTECH) và Cục Công tác phía Nam (CPN) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi tọa đàm: “Cơ hội phát triển thị trường KH&CN khu vực phía Nam” tại Hội trường Cục Công tác p ...

Thông tin về Sự kiện “Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Hưởng ứng hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sự kiện“Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” vào ng ...

LỄ TỐT NGHIỆP “CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO”

Vào sáng ngày 15/4/2015, tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (NNCNC) đã diễn ra buổi lễ tốt nghiệp chương trình ươm tạo cho 03 doanh nghiệp tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (Ấp 1, xã Phạm Văn ...