Mời tham gia sự kiện “Liên kết doanh nghiệp đổi mới sáng tạo – Xúc tiến thị trường mở – MOSCO FAIR 9/2022”.

Trong những năm gần đây, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những thay đổi sau đại dịch Covid-19 và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Trung tâm Ứng dụng và D ...

Try Everything 2022 – “Zero to Hero: Unleashing the limits.”

“Try Everything 2022,” presented by the Seoul Metropolitan Government, will be held from September 21 (Wednesday) to September 23 (Friday) at Dongdaemun Design Plaza (DDP). The global startup festival will gather different members from the startup ecosystem, including 120 investm ...

Techfest 2022: Khởi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2022

Ngày 22/3/2022, TECHFEST Việt Nam năm thứ 8 chính thức được khởi động như một nền tảng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các hoạt động triển khai xuyên suốt trong cả năm với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sá ...

WORKSHOP WEBINAR TRY EVEYTHING 2021 – VIETNAM SESSION

Try Everything has been held since 2020 with the aim of creating a more vibrant ecosystem for startups and fostering talented young entrepreneurs to pursue their dreams globally. It is co-hosted by the Seoul Metropolitan Government and the Maekyung Media Group, which has also hel ...

Nhiều ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 nơi công sở, trường học

Tại hội thảo chuyên đề “Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ quan, tổ chức, trường học” do Hội Tin học TPHCM phối hợp với Sở KH&CN TPHCM tổ chức trực tuyến ngày 9/9, nhiều giải pháp công nghệ đã được giới thiệu. Ông Phan Huỳnh Diễn, Công ty Cổ phần Titkul cho b ...

The energy in Transition – Powering tomorrow

What form of combination of energy sources will be applied? What are the key challenges Vietnam faces as it embarks on an energy transition that is already underway? How will the energy transition affect social life around the world? What factors should the future movement pay at ...

Vietnam Expo 2021 "Step together in Digitized world"

The Vietnam international Trade fair 2021 (Vietnam expo 2021) is scheduled to be held between april 14 and april 17 at Ha Noi International Center for Exhibition (I.C.E) Vietnam International Trade Fair – VIETNAM EXPO has been an annual event since its first show ...

NotificationNotification - RSS

Image libraryImage library - RSS