Danh sách các đơn vị thuộc Bộ KH&CN tại phía Nam

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Cục Công tác phía Nam

31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 270 483

2

Trung tâm Kỹ thuật, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)

49 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 294 274

3

Thanh Tra Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Khu vực III

49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

4

Văn phòng Đại diện QUACERT tại TP.Hồ Chí Minh

40 Nguyễn Hiến Lê, P. 13, Q Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 121 033

5

VPĐD Trung Tâm Năng suất Việt Nam – Tại TP. Hồ Chí Minh

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 39 104 561

6

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC2)

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 248 866

7

Văn phòng Đại diện Trung tâm Thông tin TĐC

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 62 735 866

8

Chi Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 258 637

9

Trung Tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

217 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 356 568

10

Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh

17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 39 208 459

11

Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh

364-368 Đường Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

84 28 39 109 196

12

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Bức xạ

202A Đường 11, P. Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

84 28 38 975 922

13

Chi Nhánh Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

28 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

84 28 38 225 062

14

VP Công nhận Chất lượng phía Nam

31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 270 482

15

VPĐD Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ

366A Đường Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

84 28 38 120 113