Khởi động dự án Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023

Dự án Báo cáo về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 đã được khởi động với hy vọng sẽ là một nguồn động viên quan trọng, giúp thúc đẩy cơ hội hợp tác và đầu tư mới, và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mở hàng đầu trong khu vực và trên toàn thế giới.

`Các đại biểu tham gia lễ khởi động dự án Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023

Lễ khởi động Dự án Báo cáo về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở của Việt Nam năm 2023 đã diễn ra tại Bộ Khoa học và Công nghệ vào ngày 3/10/2023. Đây là lần thứ ba Dự án Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, và Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP.

Bà Nguyễn Hương Quỳnh, Giám đốc điều hành Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, đã chia sẻ trong buổi lễ rằng Báo cáo về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 có khả năng cung cấp các giải pháp Đổi mới sáng tạo đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia khác nhau. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội nhanh chóng, áp dụng dễ dàng và thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Báo cáo năm 2023 sẽ tập trung vào các mục tiêu chính sau:

1. Cung cấp thông tin cập nhật về các xu hướng hình thành tương lai cho doanh nghiệp.

2. Phân tích tổng quan về hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

3. Tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn thế giới và các hệ sinh thái nổi bật.

4. Cập nhật dữ liệu về 1500+ Giải pháp khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023, cung cấp nguồn tham khảo cho doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và các đơn vị hỗ trợ.

5. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ chính sách để phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở của Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của Báo cáo năm nay là sự đóng góp và tham gia của các hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo từ nhiều quốc gia khác nhau, như Singapo, Hàn Quốc, Thái Lan, v.v.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), đã chia sẻ trong buổi lễ rằng Báo cáo này sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy sự Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các bộ, ban, ngành, cùng với các hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo trong nước và từ nhiều quốc gia khác nhau như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, đã đồng hành và hỗ trợ trong quá trình này. Hy vọng rằng Báo cáo về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 sẽ được đánh giá cao và tạo dấu ấn trong nước và quốc tế, từng bước giúp Việt Nam tự hào vươn lên trên bản đồ Đổi mới sáng tạo thế giới.

Báo cáo về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 sẽ được công bố tại Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST) được tổ chức vào cuối năm nay.

Image libraryImage library - RSS