Nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” và chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Cafe Doanh nhân (24/05/2019)

Ngày 17/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức giới thiệu Nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” và chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Cafe Doanh nhân. Đến dự buổi sinh hoạt thông tin, tuyên truyền các chính sách của tỉnh có sự hiện diện của trên 35 đại biểu đến từ các sở, ngành, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã được Sở Khoa học và Công nghệ lần lượt giới thiệu các nội dung chính của Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 (Quyết định 1607/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh) và Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025 (Quyết định 1485/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh). Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng thông tin nhanh kết quả triển khai trong thời gian qua, cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Nguồn: Sở KH&CN An Giang

Thông báoThông báo - RSS