(Yeouido-dong, Miwon), 504, 70, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Seoul Korea
02-3775-1846
02-3775-1855
010-6360-7182

Hồ sơ

Công ty

Tên Công ty

CIC GLOBAL Inc.
(Tư vấn thay đổi và đổi mới toàn cầu)

Địa chỉ

(Yeouido-dong, Miwon), 504, 70, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Năm thành lập

1999

Số lượng chuyên gia

 tư vấn

46

Website

http://www.ichange.co.kr

Cá nhân

liên hệ

 

Tên

Phòng/Ban

Chức vụ

Kim Sung Hag

Chủ tịch

Giám đốc

Tel

Fax

Mobile

Email

02-3775-1846

02-3775-1855

010-6360-7182

master@ichange.co.kr

Phạm vi kinh doanh

Tổng quan

Công ty

CIC GLOBAL (Tư vấn thay đổi và đổi mới toàn cầu) là một công ty tư vấn được thành lập vào năm 1999 . Với gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn, chúng tôi đảm bảo khả năng cạnh tranh sản xuất toàn cầu cho khách hàng thông qua việc tạo ra một giá trị vô hạn.

Lược sử

 

1999: Thành lập CIC GLOBAL

1999 ~ Nay : Cung cấp dịch vụ tư vấn, đặc biệt cho các công ty sản xuất động cơ, điện tử và thép; có đối tác tại nhiều quốc gia (gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan , Indonesia, Malaysia, Philippines, Slovakia,  Hungary, Czech)

2005 ~ Nay : Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty SAMSUNG Electronics overseas & suppliers (Bao gồm Việt Nam)

Lĩnh vực

tư vấn chính

Tư vấn đổi mới tổng hợp khả năng cạnh tranh sản xuất

 Đổi mới năng suất

‚ Đổi mới chất lượng

ƒ Đổi mới thiết bị

Mô tả

 • Nâng cao hệ thống lập kế hoạch sản xuất
 • Loại bỏ lãng phí và tối đa hóa hiệu suất
 • Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất/cải tiến hậu cần (logistics)/ giảm thiểu kiểm kê
 • Chi tiết các thủ tục đảm bảo mạng lưới công tác
 • Các vấn đề bất hợp lý và các biện pháp cải thiện khả năng ngăn ngừa tái phát
 • Đảm bảo chất lượng giai đoạn đầu
 • Xây dựng hiệu quả toàn diện cho hệ thống quản lý thiết bị
 • Cải thiện hoạt động cho các thiết bị
 • Nâng cao hoạt động tự bảo trì
   

Hiệu quả

dự kiến

Hiệu lực định lượng: Nâng cao năng suất, chất lượng & OEE

(Xem bảng) @

 

Hiệu suất trung bình 8 công ty tại

Việt Nam

 

Năng suất
Tăng

45.4%

 

Chất lượng
Tăng

43.6%

Công ty

KPI

Trước

Sau

Công ty

KPI

Trước

Sau

Cty S
(Việt Nam)

Năng suất

100

121

Cty I
(Việt Nam)

Năng suất

100

200

Chất lượng

100

84

Chất lượng

100

52

Cty D
(Việt Nam)

Năng suất

100

110

Cty A (Việt Nam)

Năng suất

100

167

Chất lượng

100

41

Chất lượng

100

80

Cty O
(Việt Nam)

Năng suất

100

106

Cty T (Việt Nam)

Năng suất

100

130

Chất lượng

100

89

Chất lượng

100

50

Cty L

(Việt Nam)

Năng suất

100

229

Cty T (Việt Nam)

Năng suất

100

150

Chất lượng

100

20

Chất lượng

100

51

Khách hàng lớn

 • Tại Việt Nam : 8 công ty
 • Tại các quốc gia khác : 8 quốc gia - 166 công ty
 • Tại Hàn Quốc: 245 công ty (SAMSUNG, HUYNDAI, LG, SK, DAEWOO, POSCO, v.v)

Mục tiêu đối với

Công nghiệp

Việt Nam

 

 • Công ty máy động lực và các đối tác (sản xuất linh kiện, v.v)
 • Công ty điện tử và các đối tác (sản xuất linh kiện, v.v)
 • Công ty thép và các đối tác (cung cấp thiết bị, v.v))