Liên kết thúc đẩy phát triển Sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam Bộ

Sáng 17-11, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam bộ lần thứ XVI năm 2023. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các Sở Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam bộ trong liên kết, chia sẻ dữ liệu, thông tin hoạt động của sàn giao dịch công nghệ đã được diễn ra trong khuôn khổ hội nghị. Việc ký thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện kết nối hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương trong vùng và cả nước; cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung hợp tác cũng như kế hoạch phát triển trong thời gian tới giữa các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh vùng Đông Nam Bộ trong liên kết, chia sẻ dữ liệu, thông tin hoạt động của sàn giao dịch công nghệ.

Theo báo cáo, năm 2022, vùng Đông Nam bộ đóng góp 30,8% GDP của cả nước. GDP bình quân đầu người toàn vùng đạt 6.900 đô la Mỹ, cao hơn mức bình quân của cả nước (4.110 đô la Mỹ), trong đó Bình Dương đạt 7.139 đô la Mỹ, TP.Hồ Chí Minh đạt 6.770 đô la Mỹ.

Cơ cấu kinh tế của Vùng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế so sánh, tạo ra tỷ lệ giá trị gia tăng cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ đã chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế của Vùng và từng địa phương. Ngoài quan tâm tới việc đặt hàng nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu và tính ứng dụng trong thực tế, các địa phương đã chú trọng nghiên cứu để nâng cao giá trị sản phẩm, năng suất, chất lượng hàng hóa là thế mạnh, sản phẩm chủ lực của từng địa phương ở quy mô lớn. Các địa phương đã tập trung phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao như cơ khí chính xác, công nghiệp chế biến thực phẩm, điện tử - tin học, sản xuất các thiết bị tự động hóa, thiết bị y tế, năng lượng, sản xuất vật liệu mới, phát triển các ngành công nghiệp đóng tàu, dầu khí, công nghiệp phần mềm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ huy động, tập trung trí tuệ, tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong ứng dụng KHCN, ĐMST để tạo bước đột phá tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, bền vững. "Bình Dương mong muốn thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết nội Vùng nói riêng và cả nước nói chung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là lĩnh vực KH&CN nhằm đưa lĩnh vực này trở thành một trong những động lực thúc đẩy tích cực cho tăng trưởng kinh tế Vùng" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

PV-tổng hợp.