Sóc Trăng: Hội nghị xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch nội tỉnh

Tại hội nghị, các chuyên gia ngành du lịch có nhiều bài tham luận về: Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch về Sóc Trăng; thay đổi về hiện trạng sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch hiện nay và sắp tới của tỉnh; giải pháp kích cầu du lịch; vai trò của doanh nghiệp du lịch trong phát triển du lịch Sóc Trăng theo hướng ổn định và bền vững; chuyển đổi số là bước phát triển tất yếu giúp du lịch Sóc Trăng tăng tốc,…

Ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành “Ứng dụng phần mềm du lịch thông minh tỉnh Sóc Trăng”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc đánh giá cao về công tác chuẩn bị, sự nỗ lực đóng góp của các chuyên gia du lịch, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khai thác và phát triển một cách có hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các địa phương, doanh nghiệp du lịch triển khai có hiệu quả việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng xanh, an toàn, bền vững, du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng. Đây là những loại hình phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và xu hướng du lịch hiện nay, tiếp tục duy trì, làm mới các sản phẩm đang hấp dẫn du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các giải pháp mà các diễn giả đề xuất để tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tập trung xây dựng hình ảnh điểm đến với thông điệp “Sóc Trăng - điểm đến an toàn, hấp dẫn”; kích cầu các hoạt động du lịch theo đúng tinh thần phát động “Người Sóc Trăng đi du lịch Sóc Trăng”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các điểm du lịch, văn hóa lễ hội, ẩm thực; các sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh trên hệ thống du lịch thông minh tỉnh Sóc Trăng đã đưa vào vận hành…