Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 27/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 17/12/2013
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:

Thông tư Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chướng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao