Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 352/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 06/03/2014
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:

Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ