Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 644/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 07/04/2014
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"