Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 95/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 19/01/2015
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015