Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành: 15/10/2014
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện