Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 941/BKHCN-VP
Ngày ban hành: 31/03/2015
Loại văn bản: Thông báo
Trích yếu:

Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ