Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 37/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/09/2015
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:

Quyết  định Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.