Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 17/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 08/10/2015
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:

Thông tư Quy định quản lý nhiệm vu khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia