Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 1318/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 05/06/2015
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020