Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 25/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 26/11/2015
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ