Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 26/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 26/11/2015
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ