LEAN: Nâng cao năng lực cạnh tranh

LEAN giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận phương pháp quản lý hiện đại, cho phép doanh nghiệp ở quy mô khác nhau lựa chọn công cụ và cách áp dụng phù hợp với đặc điểm, hiện trạng của mình.

Dưới đây là 9 phương pháp giúp doanh nghiệp năng cao năng lực canh tranh, cải thiện năng suất, tiết kiệm chi phí thông qua ứng dụng LEAN: