Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và vấn đề thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Ngày 26/4/2021 tại thành phố Đà Nẵng, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức Hội thảo “Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và giải pháp phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung”.
Nội dung Hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực thi các văn bản pháp luật mới được ban hành về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) và cơ sở ươm tạo: Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với DNKHCN.
Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục PTTTDN khai mạc Hội thảo

Tham dự buổi Hội thảo có đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động ươm tạo và hỗ trợ DNKHCN như: các Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức có chức năng ươm tạo doanh nghiệp, một số trường đại học, các DNKHCN, doanh nghiệp tiềm năng, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những vấn đề hết sức chi tiết và cụ thể về thực trạng quy định pháp luật, thực thi chính sách ưu đãi thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu) đối với DNKHCN; hướng dẫn việc thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động của tổ chức ươm tạo doanh nghiệp điển hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Các đại biểu đánh giá rất cao nội dung của Hội thảo. Nhiều thắc mắc trong quá trình thực thi chính sách về DNKHCN được nêu ra và đại diện cơ quan quản lý giải đáp vướng mắc ngay tại buổi thảo luận. Một số ý kiến đề xuất về hỗ trợ hoạt động của các cơ sở ươm tạo hiện nay được các đại biểu đưa ra, được đánh giá cao và Ban Tổ chức Hội thảo ghi nhận để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền như: cần hỗ trợ công nhận các cơ sở ươm tạo là tổ chức KH&CN và cấp giấy chứng nhận hoạt động của cơ sở ươm tạo để có thể tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước; ban hành các tiêu chuẩn đánh giá cơ sở ươm tạo theo hướng quốc tế, hỗ trợ sở hữu trí tuệ và cấp phép cho các sản phẩm mới,… Một số đại biểu đến từ các trung tâm ươm tạo thuộc trường đại học đề xuất cần có chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm thúc đẩy việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ trường đại học cho các tổ chức ươm tạo để hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và DNKHCN./.