Cục CTPN – Bộ KH&CN tiếp Tham tán Đại Sứ Quán Phần Lan

Ngày 18/4/2014 Ngài TOMI SARKIOJA Tham tán Đại Sứ Quán Phần Lan đã tới thăm và làm việc với Cục CTPN – Bộ KH&CN.

Ngài TOMI SARKIOJA Tham tán Đại sứ Quán Phần Lan đã thông báo sơ bộ kết quả Chương trình đổi mới sán tạo ( IPP)  giai đoạn 1 giữa Bộ Ngoại Giao Phần Lan và Bộ KH&CN Việt Nam, giai đoạn 2 của chương trình IPP sẽ có một số dự án được triển khai tại khu vực phía Nam Việt Nam tập trung vào một số lính vực như: Nông nghiệp; Môi trường; Chuyển giao Công nghệ xanh; Công nghệ chế biến sản phẩm Gạo và sản phẩm Nông sản; Điện tử……

Ông Phạm Ngọc Minh Cục phó Cục CTPN, đại diện cho một số tiểu dự án IPP tại TP. Hồ Chí Minh đã thông báo vắn tắt kết quả giai đoạn 1 của tiểu dự án IPP. 

Phát biểu tại buổi tiếp Lãnh đạo Cục CTPN cảm ơn Ngài TOMI SARKIOJA đã đến thăm và làm việc với Cục, và sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ KH&CN để được tham gia một số tiểu dự án IPP giai đoạn 2 trong thời gian tới tại khu vực phía Nam.

Nguồn: Cục CTPN – Bộ KH&CN