Khuyến khích lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ cao

ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư ngày 15/01/2016 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ trình đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong tháng 3/2016. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn ngày 23/11/2015 về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá việc thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao cũng như quy định hiện hành về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao chủ trì việc đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2016.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ mới, công  nghệ cao trong dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trước đó, ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP (Nghị định 118) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/12/2015. Theo Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 118, công nghệ cao, CNTT và công nghiệp hỗ trợ cũng là một trong bốn nhóm ngành, nghề được đặc biệt ưu đãi đầu tư.Đáng chú ý, trong những ngành, nghề công nghệ cao, CNTT và công nghiệp hỗ trợ được Chính phủ đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118, có quy định rõ: Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.
Nguồn: ICTNews