Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Nhân dịp đến dự Lễ khởi công dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại tỉnh An Giang; Khảo sát, làm việc tại dự án Heo giống công nghệ cao Việt Đan Tịnh Biên và Phát động trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27/02; chiều ngày 26/02, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cùng đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đến thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tầng Phú An, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh An Giang đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình hoạt động khoa học và đề xuất với Bộ KH&CN một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều văn bản định hướng, chỉ đạo và cụ thể hóa các quy định của Trung ương trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN. Trong giai đoạn 2015 – 2020 đã tổ chức triển khai 221 đề tài, dự án (76 đề tài, dự án cấp tỉnh; 145 đề tài cấp cơ sở) trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như Nông nghiệp trên 50% , Du lịch trên 20%, Y dược 10%. Hoạt động nghiên cứu khoa học khoa học đã đóng góp tích cực trong việc tăng cường hàm lượng khoa học đối với các sản phẩm chủ lực của Tỉnh, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Việc phát triển cơ sở vật chất cũng được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của đơn vị. Trong 05 năm qua đã triển khai thực hiện 05 dự án phát triển cơ sở vật chất về KH&CN với tổng số mức đầu tư là 301.226 triệu đồng (đến nay đã giải ngân được 237.059 tỷ đồng trong đó giai đoạn 2016-2020: 192.507 triệu đồng). Nguồn nhân lực KH&CN đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng, tổng số CBCCVC hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Với nguồn nhân lực mạnh mẽ, sự nghiệp KH&CN đang ngày càng được quan tâm, hỗ trợ, đầu tư, phục vụ có hiệu quả hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Mặc dù, hoạt động KH&CN trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, có thể nhận thấy rằng: Khoa học và công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, cho tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế địa phương; Việc nghiên cứu đề xuất đặt hàng chưa sâu sát thị trường, đặc biệt là việc nghiên cứu những vấn đề có tính đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Thiếu sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo với sản xuất - kinh doanh; thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp; Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các tập thể khoa học mạnh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH&CN đã đề xuất Bộ KH&CN một số nội dung về: Hỗ trợ Tỉnh thành lập Viện nghiên cứu rau, hoa, dược liệu đồng bằng sông Cửu long tại tỉnh An Giang; Hỗ trợ một nhiệm vụ cấp quốc gia nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp hiệu quả để thực hiện đảm bảo 04 nhiệm vụ (an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh thương mại và an ninh Quốc phòng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội và hoạt động KH&CN mà An Giang đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở KH&CN đảm bảo các phòng chuyên môn và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bộ trưởng Bộ KH&CN ghi nhận các kiến nghị của Sở KH&CN, Bộ trưởng cho rằng đây là những đề xuất tâm huyết và có tầm nhìn. Thời gian qua, các chương trình KH&CN của Bộ luôn quan tâm đến vấn đề an ninh nguồn nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Sở KH&CN tỉnh An Giang cần lưu ý trong giai đoạn tới, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã trở thành một trong những xu hướng phát triển của thời đại, An Giang cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên KH,CN&ĐMST, qua đó mới có thể nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo như là cầu nối để KH&CN phục vụ trực tiếp phát triển KT-XH, qua đó tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chụp ảnh với cán bộ Sở KH&CN An Giang.

Cuối cùng, Bộ trưởng đề nghị Sở KH&CN rà soát những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất cụ thể đối với Bộ KH&CN, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại buổi làm việc của Bộ KH&CN với Tỉnh An Giang dự kiến trong tháng 04/2021.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ