Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai năm 2021

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai năm 2021 được tổ chức nhằm khơi dậy đam mê khởi nghiệp từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ triển khai các sản phẩm, dự án tiềm năng, đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo và có tiềm năng phát triển.
 

 

Đối tượng tham gia dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án có ứng dụng công nghệ.
Cuộc thi gồm 3 vòng: vòng sơ tuyển; vòng thử thách và vòng chung kết. Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp chọn vào vòng chung kết được tham gia lớp huấn luyện và cố vấn phát triển, hoàn thiện mô hình kinh doanh trong thời gian 01 tháng.
Trên cơ sở đánh giá về tính mới, tính sáng tạo; khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng, mức độ hoàn thiện của mô hình/kế hoạch kinh doanh, mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế – xã hội, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 6 dự án xuất sắc để trao giải.
Giải thưởng gồm: 1 Giải nhất trị giá 40 triệu đồng; 2 Giải nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng và 3 Giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ ưu tiên hỗ trợ kết nối cố vấn khởi nghiệp; kết nối các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư để hỗ trợ vay vốn cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải.