Bạc Liêu tái lập 4 sở sau bốn năm sáp nhập

Tại phiên làm việc cuối vào sáng 13/12, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, 100% đại biểu tham dự đã đồng ý thông qua đề án tái lập 4 sở trực thuộc UBND tỉnh.

Trước đó, tháng 11/2018, cơ quan dân cử tỉnh Bạc Liêu quyết định sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Sở Giáo dục và Đào tạo được sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Việc này nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Hai "siêu sở" hoạt động từ đầu năm 2019. Đây là địa phương duy nhất cả nước sáp nhập sở ngành thuộc các lĩnh vực trên.

Với 46/46 đại biểu đồng thuận, đề án tái lập 4 sở do UBND tỉnh Bạc Liêu trình vào phiên làm việc trước đó đã được thông qua. Theo đó, các sở sau 4 năm sáp nhập sẽ tái lập trở lại gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông. Dự kiến, các sở này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong quý I/2023.

Đề án cũng quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như biên chế và trụ sở làm việc của từng đơn vị. Trong đó, tổ chức bộ máy lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Giám đốc và không quá 2 phó Giám đốc. Riêng Sở Thông tin và Truyền thông sẽ được bổ sung thêm 1 phó Giám đốc nếu có Giám đốc biệt phái. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có một giám đốc và không quá ba phó giám đốc. Trụ sở làm việc của hai sở tại nơi đang hoạt động.

Các sở mới dự kiến vận hành vào đầu năm 2023. UBND tỉnh được giao sắp xếp biên chế cho bốn sở này nhằm đảm bảo chức năng, nhiệm vụ từng ngành, nhưng không vượt quá tổng biên chế chung.

Bạc Liêu thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, rộng khoảng 2.670 km2, gần một triệu dân. Năm 2022, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9-10%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 66 triệu đồng.