Cà Mau: Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất và đời sống.

Chiều ngày 16/5/2023, Tại Cà Mau, Sở KH&CN tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024” tạo sự đột phá cho ngành, lĩnh vực, rất cần quan tâm gắn kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp trong tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch trong đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống. Bên cạnh đó, hệ thống lại những khó khăn, tồn tại, chỉ ra được những nguyên nhân nhằm xác định nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đối với việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2024, cần hỗ trợ doanh nghiệp đặt hàng thông qua khảo sát, đánh giá để đạt được hiểu quả trong thời gian tới.

Giai đoạn 2020 - 2023, tỉnh Cà Mau có 07 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước được phê duyệt. Trong đó, có 04 dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 và 03 đề tài đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp thiết. Đối với cấp tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt và nhiệm vụ thuộc các chương trình do Sở KH&CN quản lý, phê duyệt đưa vào danh mục là 89 đề tài, dự án (Lĩnh vực khoa học xã hội: 08 nhiệm vụ; nông nghiệp: 59 nhiệm vụ; Y dược: 04 nhiệm vụ; kỹ thuật và công nghệ: 17 nhiệm vụ; Khoa học tự nhiên: 01 nhiệm vụ).

Đa số các đề tài, dự án được triển khai ứng dụng góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học, phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực; cung cấp các giải pháp, biện pháp thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ứng dụng vào sản xuất và đời sống; đóng góp tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc triển khai nhiệm vụ KH&CN, Sở KH&CN tỉnh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 59 đề tài, dự án (trong đó xếp loại từ đạt trở lên 50 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ xếp loại không đạt) và xử lý 06 nhiệm vụ do vi phạm hợp đồng, gặp sự cố phải dừng thực hiện. Trên 70% đề tài, dự án triển khai thực hiện đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực,…

Ảnh Hội nghị: từ trái sang, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ; Đ/c Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Đ/c Phan Tấn Thanh – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau) chủ trì Hội nghị

Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN đã có tham luận bàn các Giải pháp về cơ chế chính sách huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nhân rộng kết quả nghiên cứu (KQNC), thử nghiệm. Hiện nay đã có nhiều quy định trong các Luật KH&CN, Luật CGCN, Luật CNC, chương trình PT thị trường KH&CN, Chiến lược PT KHCN&ĐMST hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và áp dụng kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên vẫn cần có quy định, giải pháp cụ thể hơn cho các hoạt động như: mô hình liên kết Viện-Trường-DN phù hợp, môi trường tiếp cận thông tin về công nghệ (CN), KQNC và hỗ trợ DN tìm kiếm, tạo dựng và bổ sung nguồn vốn để có đủ khả năng đầu tư, góp vốn vào hoạt động chuyển giao, mua bán CN và KQNC. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào các chủ đề: đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất và đời sống tại địa phương; Giải pháp hỗ trợ ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất; Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất…. trao đổi, thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại địa phương.