Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Khai khóa năm 2023 tại Địa học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Ngày 16/11, tại Hội trường Trần Chí Đáo - Nhà Điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM long trọng tổ chức Lễ khai khóa năm 2023, vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự trong vai trò diễn giả khách mời chia sẻ với học sinh, sinh viên về nội dung “giáo dục đại học và vai trò kiến tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai khoá Đại học Quốc gia TP.HCM vào chiều 16-11. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã xác định phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

GD&ĐT nói chung, giáo dục đại học nói riêng có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển, góp phần nâng cao dân trí, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Ngày nay, cùng với chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục đại học đang thay đổi và phát triển đa dạng.

Xu hướng hợp tác toàn cầu và học tập xuyên quốc gia với cơ hội tiếp cận giáo dục đại học được mở rộng. Hợp tác giữa các trường đại học trên toàn thế giới được đẩy mạnh, tạo ra môi trường học tập đa văn hóa và cung cấp cơ hội nhiều hơn cho sinh viên tham gia vào học tập và nghiên cứu ở các môi trường khác nhau.

Với quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt phát triển giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, triển khai có hiệu quả, mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Giáo dục đại học Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo ra ngày càng nhiều cơ hội cho sinh viên, giảng viên tiếp cận với kiến thức và trải nghiệm quốc tế, đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận xét, sau 28 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong trong nền giáo dục đại học Việt Nam, từng bước chuẩn hóa và hội nhập với khu vực và thế giới.

Đại học Quốc gia Thành phố Chí Minh ở vị trí tiên phong về số lượng, chất lượng các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, về số lượng các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ và phục vụ cộng đồng, về vị trí trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế.

Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đổi mới theo hướng hiện đại. Công tác tuyển sinh được cải tiến, và triển khai một cách đồng bộ với phương thức ngày càng đa dạng, phù hợp.

Đã hình thành một hệ thống trên 100 phòng thí nghiệm, đồng thời đã thiết lập quan hệ với các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nước và thế giới. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là trên các tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra nhận định, giáo dục đại học trong giai đoạn mới đối mặt với nhiều thách thức mới như: Áp lực tự điều chỉnh, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực mới nổi như công nghiệp chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, hydrogen…; toàn cầu hóa, sức cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ngay tại Việt Nam; vấn đề cân đối nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chính vì vậy, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, kiến tạo động lực tăng trưởng mới để phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu bức thiết đặt ra. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện mục tiêu đào tạo, tìm kiếm nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Đến năm 2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, kiến tạo động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới, nhanh và bền vững cho vùng Đông Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung, thông qua các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà các thế hệ lãnh đạo, tập thể cán bộ nhà khoa học, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh ĐHQG-HCM đã đạt được trong 28 năm qua trong quá trình xây dựng và phát triển, thực hiện sứ mạng làm đầu tàu, nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học trong nước.

“Chúc ĐHQG-HCM luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và tiếp tục có bước phát triển mới, đột phá, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ.

PV- Tổng hợp.