Làm việc với Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh trong Chương trình Tư vấn đổi mới thân thiện môi trường (Eco-Innovation 2014)

Sáng ngày 01/07/2014, Cục trưởng Cục CTPN Vũ Văn Khiêm và đoàn chuyên gia của Công ty tư vấn đổi mới NemoICG (Hàn quốc) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt Nhà máy Bia Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Tổng công ty Nước Giải khát Rượu – Bia – Nước Giải khát Sài gòn (SABECO).

Đây là chuyến làm việc thứ hai của chuyên gia nhằm thực hiện chẩn đoán chính xác về tình hình sử dụng năng lượng tại nhà máy với sự trợ giúp của các thiết bị đo tối tân của chuyên gia, đồng thời xem xét đề xuất các cải tiến về năng suất chất lượng. Trong buổi làm việc, các bên đã trao đổi về lợi ích của các doanh nghiệp Việt nam tham gia vào chương trình đổi mới thân thiện môi trường (Eco-innovation 2014) do chính phủ Hàn quốc tài trợ và Cục CTPN - Bộ KH&CN Việt nam chịu trách nhiệm triển khai. Lãnh đạo nhà máy bia đã hết sức hoan nghênh sự trợ giúp cụ thể và đầy ý nghĩa của phía Hàn quốc thông qua chương trình tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị. Hiện tại nhà máy đang triển khai định hướng Nhà máy – Công viên kết hợp với quần thể bảo tàng lịch sử Bia Sài gòn, cũng rất phù hợp với sự tư vấn của của các chuyên gia góp phần cho nhà máy trở thành mô hình kiểu mẫu về xanh và sạch gắn liền với hiệu quả cao. Kết quả tư vấn dự trù trong giai đoạn tiếp theo khi được doanh nghiệp triển khai sẽ góp phần thay đổi tổ chức, quy trình sản xuất đi đôi với giảm chất đôc hại, giảm sử dụng nguồn tài nguyên của đơn vị.

Chương trình tư nhằm vấn nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo môi trường là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thành công Chương trình Quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Nguồn: Cục CTPN – Bộ KH&CN