“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định cho biết, trong kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KH,CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) được khẳng định là động lực chính, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ KH&CN và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, ngày 29/11/2019, Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo do Bộ KH&CN và Ủy ban về KH&CN thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp thực hiện.Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ; một số tổ chức quốc tế, …

Hội thảo nhằm thông tin về vai trò của KH,CN và ĐMST trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc lồng ghép phát triển KH,CN và ĐMST với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp trong thời gian qua; Tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp,… gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai trò của KH,CN và ĐMST vì mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết cho biết, trong kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KH,CN và ĐMST được khẳng định là động lực chính, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế thịnh vượng, bao trùm và bền vững với môi trường; là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; cung cấp giải pháp giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia.

Để cụ thể hóa chủ trương này, Bộ KH&CN triển khai nhiều hoạt động giúp cho việc ứng dụng KH&CN vào thực tế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, việc tổ chức hội thảo cũng là dịp lắng nghe các bộ, ngành, doanh nghiệp chia sẻ tham luận và cùng tìm ra giải pháp khẳng định vai trò KH,CN&ĐMST trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Phạm Văn Hồng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) phát biểu tại Hội thảo.

Ông Phạm Văn Hồng, Viện Chiến lược chính sách KH&CN, Học viện KH,CN và ĐMST dẫn số liệu cho thấy đóng góp của KH&CN. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6 % bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 43,3% giai đoạn 2016-2018. Nghiên cứu của Viện Năng suất Việt Nam cũng cho thấy, những doanh nghiệp có năng lực công nghệ được đánh giá cao hơn so với trung bình của Việt Nam có mức lao động cao hơn 1,66 - 1,83 lần. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2016 tăng vượt bậc, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp (năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc).

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, tuy nhiên thời gian tới cần có một chiến lược đổi mới công nghệ cụ thể cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Trong đó cần nhận diện xu hướng thay đổi cấu trúc chuỗi giá trị của các ngành sản xuất kinh doanh có sự dịch chuyển các cơ sở sản xuất từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển trên cơ sở phân tích ngành phân tích phí sản xuất trung bình của toàn ngành.

"Từng doanh nghiệp riêng lẻ không thể đủ khả năng để thực hiện các công việc nêu trên. Do đó, đối với từng ngành, các hiệp hội ngành hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành phải có hướng tập trung, đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện. Nên xây dựng thí điểm một số khu cụm công nghiệp chuyên ngành và các trung tâm nghiên cứu đầu ngành để trợ giúp kỹ thuật công nghệ cho các doanh nghiệp", ông Vinh nói.

Ngày 18/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, theo Quyết định, Hội đồng có 05 Ủy ban chuyên môn về: Phát triển bền vững; Xã hội; Môi trường; Khoa học và công nghệ; và Giáo dục và phát triển nhân lực. Thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg, ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3663/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ủy ban về khoa học và công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, thành viên của Ủy ban là đại diện một số Bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN. Thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg, ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3663/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ủy ban về khoa học và công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, thành viên của Ủy ban là đại diện một số Bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.