Nâng cao năng suất chất lượng: Thực hành cải tiến KAIZEN

Từ ngày 29 đến ngày 30/01/2015, lớp Thực hành Cải tiến Năng suất Chất lượng đã được tổ chức tại công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS).

Tham dự đào tạo bao gồm Lãnh đạo và nhân viên đến từ 5 công ty TNHH MTV Lương thực thuộc AGPPS là Thoại Sơn, Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Tân Hồng.


Giảng viên chịu trách nhiệm chính là Lê Công Để - Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (TT3).

Trong buổi sáng của ngày học đầu tiên, các học viên đã được ôn tập lại các kiến thức căn bản về thực hành cải tiến năng suất chất lượng sử dụng công cụ Kaizen. Trong các buổi tiếp theo, giảng viên đã hướng dẫn cho các học viên từng bước cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện tại của đơn vị mình, phân tích nguyên nhân và phương hướng cải tiến. Các học viên được chia nhóm theo chuyên môn, thảo luận, đóng góp ý kiến và thuyết trình.
Khóa học diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các học viên, sự chia sẻ kinh nghiệm và giảng dạy tận tình của giảng viên. Khóa học rất hữu ích, thiết thực cho các nhà máy thuộc ngành lương thực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đây là cơ sở cho việc thực hiện thành công Nhiệm vụ KH&CN Cấp Nhà Nước thuộc Chương trình 712 “Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lương thực của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) thông qua việc áp dụng các giải pháp về năng suất, chất lượng” Do Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN chủ trì giao Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thực hiện.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN