Động cơ điện tiết kiệm năng lượng

Thông qua thực hiện đề tài KH&CN cấp nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao”, thuộc Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” (Chương trình KC05/16-20), các nhà khoa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo thành công động cơ điện tiết kiệm năng lượng.

Hiện nay nhu cầu của thị trường trong nước về động cơ điện hiệu suất cao là rất lớn, nhưng tất cả đều phải nhập ngoại; phần lớn động cơ có mức hiệu suất IE2, chỉ có một số ít động cơ đạt mức hiệu suất IE3, nhưng giá thành cao. Với tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay thì việc lựa chọn động cơ hiệu suất cao ở mức IE2 là phù hợp. Mặt khác, trong thời gian tới việc dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho động cơ trước khi đưa ra thị trường là yêu cầu bắt buộc. Trên cơ sở làm chủ việc tính toán, thiết kế và công nghệ chế tạo dãy động cơ đạt mức hiệu suất năng lượng IE2, Trường đã chế tạo thành công 4 loại động cơ tiết kiệm năng lượng có công suất lần lượt là: 2,2; 5; 7,5 và 11 kW đạt tiêu chuẩn hiệu suất IE2, giúp tiết kiệm 2-3% lượng điện tiêu thụ, phù hợp với điều kiện công nghệ chế tạo trong nước và đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị ứng dụng.