Thương hiệu, Nhãn hiệu và các Tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp

Tiếp nối chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực phía Nam nắm bắt và triển khai việc bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ trong kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chương trình được Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức với thông tin chi tiết:

1/ Thời gian: từ ngày 23-24/8/2019

2/ Địa điểm: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (Phòng B 3.1).

3/ Đối tượng: Lãnh đạo Doanh nghiệp, các tổ chức, các Hiệp hội, vườn ươm và các cá nhân có nhu cầu.

4/ Nội dung đào tạo (file đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết xin liên hệ: Tuyết Nhung – 0906 316 450, daotaostas@gmail.com