Giải thưởng công nghệ thông tin – truyền thông lần thứ 9

“Vươn tầm cao mới trên nền công nghệ số” là chủ đề của Giải thưởng Công nghệ thông tin -Truyền thông TPHCM lần IX do Sở Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức năm 2017.

Đây là giải thưởng chính thức do UBND Thành phố tổ chức thường niên từ năm 2008. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông hoặc có triển khai ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trên địa bàn TPHCM. Giải thưởng nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu, có tác động tích cực đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực này.

Giải thưởng năm nay được  xét và trao tặng cho 6 nhóm, phân chia theo các lĩnh vực Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu; Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu; Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố; Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc. Mỗi một nhóm có những tiêu chí xét tặng riêng, nhưng ưu tiên các sản phẩm có tính mới, sáng tạo và tiềm năng phát triển.

Qua 8 năm tổ chức, có 77 sản phẩm dịch vụ, 34 tập thể, 10 cá nhân và 25 sinh viên được trao giải. Những sản phẩm, dịch vụ đoạt giải phần lớn đều được ứng dụng tại các sở, ban ngành phục vụ chính quyền điện tử. Ngoài ra, một số giải thưởng đoạt giải là cơ sở để đề xuất về cơ chế, chính sách với thành phố trong việc sử dụng các sản phẩm thương hiệu Việt. Giải thưởng cũng là một hoạt động trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố nhằm tôn vinh, đẩy mạnh thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.