Quỹ Newton Việt Nam: Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh triển khai chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học (Chương trình LF).

Mục tiêu của Chương trình là đào tạo nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Chương trình LIF dành cho các nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa, đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm.

Năm 2017, Chương trình LIF được kết kế gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đào tạo cơ bản về thương mại hóa kết quả nghiên cứu trước chuyến tập huấn tại Vương quốc Anh, do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN phối hợp với các giảng viên đến từ Vương quốc Anh thực hiện.

Giai đoạn 2: Tập huấn trong 2 tuần từ 4 – 15/12/2017 tại London, Vương quốc Anh cho 14 nhà sáng chế Việt Nam. Khoa học sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cập nhật về mô hình kinh doanh KH&CN, phát triển và thuyết phục khách hàng, dựa trên kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp Vương quốc Anh. Các học viên cũng có cơ hội tham vấn, thực hành và kết nối với mạng lưới chuyên gia của Viện Hàn lâm và các nước khác tham gia Quỹ Newton.

Giai đoạn 3: Các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và kết nối tại Việt Nam cho các nhà sáng chế.

Các nhà nghiên cứu cần đáp ứng các tiêu chí: Có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú, làm việc tại Việt Nam; Là nhà khoa học tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc nhà nghiên cứu độc lập có phát minh được Nhà nước công nhận, hoặc là nhà nghiên cứu làm việc tại bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp KH&CN; Có sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa và đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh, ưu tiên các sản phẩm dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ thuật; Sản phẩm tối thiểu phải ở giai đoạn vật mẫu; Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Chương trình không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên, ưu tiên dành cho các nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực y tế và khoa học sự sống, nông nghiệp, môi trường và năng lượng, kỹ thuật đô thị/đô thị hóa, kỹ thuật số và các giải pháp sáng tạo nói chung. Ngoài ra, các giải pháp sáng tạo phải có tính mới, khả thi, đóng góp tiềm năng và thực tế cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, vùng hoặc quốc gia.

Chương trình sẽ tài trợ cho học viên về chi phí đi lại, ăn ở tại Vương Quốc Anh, hỗ trợ học viên tham gia các diễn đàn và sự kiện kết nối về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất ngày 14/9/2017

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.