Hệ thống đào tạo trực tuyến quản lý KH&CN

Trường Quản lý khoa học và công nghệ (trước đây là Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 ...