Liên kết KH&CN vùng Đông Nam Bộ

Ngày 30/8/2018, Cục Công tác phía Nam tổ chức họp bàn về nội dung liên kết vùng Đông Nam bộ với sự tham gia của lãnh đạo Sở KH&CN 7 tỉnh, thành: Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Thuận tại Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện ý kiến của Lãnh đạo Bộ KH&CN tại giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIV (2017), Cục Công tác phía Nam đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức buổi Tọa đàm với 07 Sở KH&CN trong vùng cùng với sự tham gia của Vụ phát triển KH&CN địa phương. Qua trao đổi thảo luận, lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành thống nhất nội dung thực hiện liên kết vùng trong 4 tháng cuối năm tập trung vào việc áp dụng CNTT giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động KH&CN, tiết kiệm thời gian như: (1) Chia sẻ báo cáo hàng tháng của các Sở KH&CN thông qua Cục Công tác phía Nam, từ các nội dung trong báo cáo, Cục Công tác phía Nam sẻ tổng hợp chia sẻ lại cho các tỉnh, thành; (2) Chia sẻ nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt, triển khai hàng năm, kết quả nghiên cứu… nhằm tránh trùng lặp trong công tác xác định danh mục, thẩm định nhiệm vụ khi thực hiện, nội dung này được các tỉnh thống nhất chia sẻ thông qua phần mềm dùng chung đăng ký, thông tin, lưu giữ nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bình Dương. (3) Tổ chức hội thảo về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và phát động cuộc thi đổi mới sáng tạo liên kết vùng trong thời gian tới.

Cục Công tác phía Nam và lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh ký biên bản thống nhất thực hiện nhiệm vụ

Thông qua buổi họp, Cục Công tác phía Nam và Lãnh đạo các Sở KH&CN đã ký kết biên bản thống nhất phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên kết vùng Đông Nam bộ 4 tháng cuối năm 2018 và một số nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2019.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam