TP.HCM hỗ trợ Sóc Trăng tạo lập và phát triển hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo

Biên bản hợp tác phát triển KHCN giữa Sở KHCN TP.HCM và Sở KHCN Sóc Trăng trong giai đoạn 2019-2020 tập trung vào các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Đại diện lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng đều khẳng định rằng, trong thời gian qua, sự hợp tác giữa TP.HCM và Sóc Trăng về thực hiện nhiệm vụ KHCN, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, dịch vụ KHCN được thực hiện khá tốt.

Trên cơ sở kết quả hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực KHCN, trong thời gian tới, hai địa phương dự kiến thực hiện một số nội dung chủ yếu như:

  • Phối hợp triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ.
  • Tìm kiếm, phát hiện các tổ chức và cá nhân có kết quả nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo về kiến thức quản lý, tầm nhìn, phương pháp tiếp cận.
  • Phối hợp khai thác các nguồn hỗ trợ từ các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng và vùng ĐBSCL.

Ngoài ra, 2 bên sẽ phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KHCN trong hoàn thiện công nghệ, sản xuất sản phẩm mẫu, thử nghiệm sản phẩm, đổi mới công nghệ… Đặc biệt, các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp là nội dung quan trọng trong kế hoạch hợp tác giữa Sở KHCN TP.HCM và Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, Sở KHCN TP.HCM sẽ tham gia, hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo qua các sự kiện, cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới như Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Techfest Soctrang, Ngày hội STEM, Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Sóc Trăng.

Sở KHCN của TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo về kiến thức quản lý, tầm nhìn và kết nối với các chương trình, các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn, các khóa huấn luyện, bồi dưỡng. Ngoài ra, các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khả thi cũng sẽ nhận được hỗ trợ để hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm sản phẩm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN.