Buổi gặp mặt và trao đổi giữa Cục Công tác phía Nam và giáo sư Sang Yo Byun – Đại học Ajou Hàn Quốc về những cơ hội hợp tác đối với chuyển giao công nghệ.

Vào ngày 31/5, tại Tp. HCM, Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có buổi gặp mặt và trao đổi với giáo sư Sang Yo Byun, đại học Ajou, Hàn Quốc về hợp tác chuyển giao công nghệ chiết suất siêu tới hạn.

 

Tại buổi làm việc, giáo sư Sang Yo Byun đã giới thiệu các hoạt động nghiên cứu ứng dụng của trường đại học Ajou do ông đã chủ trì thực hiện liên quan đến lĩnh vực công nghệ chiết suất siêu tới hạn nhằm sản xuất các hợp chất có thể sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm …  và mong muốn hợp tác phát triển tại Việt Nam.

Qua trao đổi, ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận thấy đây là công nghệ cần thiết và nên được chuyển giao, ứng dụng tại Việt Nam. Việc áp dụng công nghệ chiết suất siêu tới hạn không những phục vụ cho nghiên cứu về y, dược học mà còn có thể chiết xuất ra nhiều chủng loại hợp chất nhằm sản xuất các dược phẩm chức năng, chống lão hóa và ung thư … mang lại những lợi ích về kinh tế do Việt Nam là quốc gia có nguồn nguyên liệu phong phú.

 “Cục Công tác phía Nam và trường Đại học Ajou có thể hợp tác nghiên cứu, chuyển giao áp dụng công nghệ chiết suất siêu tới hạn tại Việt Nam thông qua việc xây dựng nghị định thư giữa hai quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ”, ông Phạm Xuân Đà nhấn mạnh. Đồng thời, Cục công tác phía Nam sẽ phối hợp cùng giáo sư Sang Yo Byun xây dựng nội dung đề xuất nghị định thư nhằm kịp đưa vào nội dung thảo luận tại buổi họp thường niên về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam – Hàn Quốc để nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc.

Thông qua các nội dung trao đổi, Cục Công tác phía Nam và Đại học Ajou, Hàn Quốc đã cùng ký ý định thư nhằm hợp tác, chuyển giao và áp dụng công nghệ chiết suất siêu tới hạn tại Việt Nam thông qua xây dựng nghị định thư hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về khoa học và công nghệ.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.